Matematikundervisning

Vidste du at?
De fleste matematikproblemer netop skyldes nogle grundlæggende regler, der ikke er kommet rigtigt på plads.

Nu kan vi også tilbyde undervisning og lektiehjælp i matematik på C og B niveau
Der er kommet nye uddannelseskrav for at komme direkte i gymnasiet. ( 5 i gennemsnit i årskarakter og 3 i gennemsnit i afgangsprøven i 9. klasse). Matematik på B-niveau er nu obligatorisk. Dette gælder fra 8. Klasse 2017/18

Plus, minus, gange, brøker, geometri og andengradsligninger, differential – eller integralregning

Matematik er ofte et enten/eller fag, hvor eleven enten elsker at lege med tal, begreber og teorier, eller hader det som pesten. Desværre har mange elever udelukkende et dårligt forhold til matematik, fordi de på et eller andet tidspunkt er faldet bagud, og dermed ikke når at indhente resten af klassen.

I stedet for at se det hele som et ræs, bør man indtage matematik i små bidder – dét kan vi hjælpe dit barn med.

Det store billede

Matematik skiller sig ud fra andre fag i skolen – i hvert fald i starten af skoletiden – ved at være mere fakta-baseret; forstået på den måde, at der i matematik ikke er lige så mange ”rigtige” svar, som man finder i andre fag. Det er derfor et af de fag, som mange elever har problemer med, hvis de ikke har de grundlæggende ting på plads.

Hos os lærer vi eleven at se det store billede. Vi lokaliserer problemet, og går så ellers i gang med at lære eleven de rigtige teknikker og metoder. Når først dét er på plads, kan vi begynde at se fremad.

Matematik er groft sagt en masse små regler: man skal blot kende til dem og øve sig i at bruge dem. Når eleven først begynder at få ”A-HA” øjeblikke, vil glæden til matematik hurtigt vende tilbage.


Lad os ta’ en snakAndreas 2. G HTX

Inden jeg startede på dette forløb, følte jeg mig meget bagud i matematik. Nu da jeg er færdig synes jeg, at jeg har ret godt styr på det, jeg manglede og selv nogle af de ting, jeg først skal lære om næste år. Tak for den gode tid.

Læs mere

Ulrikke 6. kl.

Hver gang jeg har været her, så føler jeg at det ikke bliver svært at have matematik henne i skolen. Det er ikke altid jeg kan følge med i timerne i skolen, men så snakker vi om det her og så bliver det meget nemmere. En dag havde vi en quiz i matematik henne i skolen og jeg kom på 4. pladsen og vi er 28 i klassen. Det har været rigtig godt for mig at få øvet matematik her.

Læs mere

Line 9. kl.

Jeg har personligt fået meget ud af at være her. Jeg har lært en masse nyt om nogle ting, jeg ikke helt havde styr på, og jeg føler, at jeg har nået det mål, jeg havde sat mig for. Jeg føler mig nu meget mere klar til at starte på gymnasiet.

Læs mere